Zarządzanie nieruchomościami Gliwice

Zarządzanie nieruchomościami Gliwice

Zajmujemy się obsługą finansowo - księgową: • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty • rozliczanie zobowiązań Właścicieli • rozliczanie pożytków Wspólnoty z nieruchomości wspólnej • windykacja zobowiązań poszczególnych Właścicieli oraz monitoring spłaty zadłużenia • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty • przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

zarządzanie wspólnotami administrowanie budynkami gliwice zarządzanie nieruchomościami gliwice